جک کابینت آشپزخانه

جک کابینت

جک کابينت ابزاری است که برای درب کابينت عمودی بازشو استفاده می شود و با تحمل وزن درب، باعث ثابت ماندن درب کابينت هنگام باز بودن درب می شود. جک کابينتی انواع مختلفی مانند جک گازی، جک پمپی، جک اتوبوسی، جک آرام بند، جک برقی و ... دارد.

جستجوی شما با هیچ محصولات مطابقت نداشت