لولای کابینت آشپزخانه

لولای کابینتی

لولا يک بلبرينگ مکانيکی است که دو جسم جامد را به هم متصل می کند و اجازه می دهد تا يک زاويه محدود چرخشی ميان آنها ايجاد شود. به عبارتی ديگر لولا يا از يک جنس انعطاف پذير ساخته شده و يا اينکه مانند مفصل عمل می کند. معمول ترين دسته بندی لولای کابینت ساده و آرام بند هستند.

جستجوی شما با هیچ محصولات مطابقت نداشت