پایه کابینت

پایه کابینت آشپزخانه

معمولا از پايه کابينت برای بالا بردن ارتفاع کابينت از سطح آشپزخانه استفاده می شود. از طرفی به دليل زياد شسته شدن آشپزخانه، از پايه کابينتی استفاده می شود تا درهنگام شستو شوی آشپزخانه از خيس شدن و نفوذ آب به بدنه کابينت جلوگيری شود. پايه ها پيچ هايی برای رگلاژ دارند که بين دو تا سه سانتی متر از سطح، ارتفاع کابينت ها را تغيير می دهند تا شيب کف آشپزخانه به صفحه کار کابينت منتقل نشود. شايد باورتان نشود اگر همين رگلاژ نبود به هيچ وجه امکان هماهنگ کردن درز بين درب های کابينت وجود نداشت. به همين دليل، پايه ها يکی از اساسی ترين يراق آلات آشپزخانه هستند که کمتر به آنها توجه نشان داده می شود. پايه ها دو نوع پلاستيکی و فلزی با ارتفاع های متفاوت دارند. 

جستجوی شما با هیچ محصولات مطابقت نداشت